Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

https://www.eeamargarita.gr/ 2106138150 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης ανθρώπων με νοητική αναπηρία που ζουν στην Περιφέρεια Αττικής. Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ιδρύθηκε το 1979 από την Ιωάννα Τσοκοπούλου, μητέρα του Λεωνίδα, παιδιού με σύνδρομο Down και είναι σωματείο αναγνωρισμένο ως ”Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο” με την με αρ. 1395/23-5-1978 Απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 539/Β/17-6-1978).

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 100 ωφελούμενους, στις οποίες όλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, όπως και η υποστήριξη που παρέχεται στους ωφελούμενους καθώς και τις οικογένειές τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στους ωφελούμενους είναι οι ακόλουθες:

 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Τμήμα Επαγγελματικής Απασχόληση Ενηλίκων
 • Υπηρεσία Ένταξης στην Εργασία
 • Εκπαίδευση στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στο υποστηρικτικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:

 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • Ψυχολογική Υπηρεσία

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στοχεύοντας στην ανάπτυξη του δικτύου του, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημιουργία καινοτομίας στις υπηρεσίες που παρέχει, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι θεματικές στις οποίες εστιάζουμε είναι:

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων & Αυτοσυνηγορία
 • Τεχνολογία
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 • Τέχνη, Αθλητισμός και άλλες Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 • Αυτόνομη Διαβίωση
 • Υποστηριζόμενη Εργασία

Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις δραστηριότητές μας, επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.eeamargarita.gr/