Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Το ngoHeroes είναι η 1η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξειδικευμένων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας που έχει ως βασικούς στόχους τη σύνδεση του 3ου τομέα με τους κατάλληλους επαγγελματίες και την ενίσχυση του επαγγελματισμού στο οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το ngoHeroes σκοπεύει να διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, αποκλειστικά για το οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα, ενδυναμώνοντας δύο κύριες ομάδες στόχου:

ngo_image

τις ΜΚΟ και καταρτισμένους επαγγελματίες που αναζητούν εργασία στον 3o τομέα. Το ngoHeroes επιδιώκει να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ των ενδιαφερομένων που θέλουν να εργαστούν σε μία οργάνωση με κοινωφελή χαρακτήρα, καθώς και των οργανώσεων που επιδιώκουν να βρουν το κατάλληλο άτομο για την κάλυψη μίας θέσης.

Το όραμά μας: The perfect match! Η κάλυψη των θέσεων του 3ου τομέα από τους κατάλληλους επαγγελματίες

Οι στόχοι μας:

 • Βελτίωση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων ΜΚΟ με εξειδικευμένο-κατάλληλο ανθρώπινο
  δυναμικό
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του 3ου τομέα
 • Σύνδεση του ανθρωπίνου δυναμικού με τις υφιστάμενες ΜΚΟ
 • Βελτίωση της απορρόφησης και της αξιοποίησης κατάλληλων επαγγελματιών
 • Αύξηση του κοινωνικού αντικτύπου και της βιωσιμότητας των προγραμμάτων που
  υλοποιούνται από τις ΜΚΟ
 • Ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των ΜΚΟ
 • Μείωση των κενών που αφήνει η κρατική μέριμνα
 • Αύξηση των επενδύσεων στον 3ο τομέα