Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Αυτοί είναι οι όροι και προϋποθέσεις στις οποίες υπόκεινται όλοι όσοι κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ngoHeroes (ενδιαφερόμενοι, οργανισμοί και άλλοι χρήστες) ή των υπηρεσιών της.

Το ngoHeroes είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «CivilAct», που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Γουμενίτσης 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147461001000, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Higher Incubator Giving Growth & Sustainability(HIGGS) με έδρα στο Μεταξουργείο, οδός Β. Ούγκο 15, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 135419701000.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Ιστοσελίδα. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας ngoHeroes. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ngoHeroes, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που αναγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις, τότε δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας ngoHeroes.

Το ngoHeroes μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση σε αυτή τη διεύθυνση URL. Θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη διεύθυνση URL για να ελέγξετε τους πιο πρόσφατους Όρους.

Οι χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους ενδέχεται να τους ανασταλεί ή τερματιστεί η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας ngoHeroes, κατά την κρίση του ngoHeroes.

Θα πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος για να επισκεφθείτε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα του ngoHeroes (σε εφαρμογή ή ιστοσελίδα) με οποιονδήποτε τρόπο.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από το ngoHeroes αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και του ngoHeroes (η ‘Σύμβαση’).

Πνευματικά Δικαιώματα.

Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη ή Οργανισμό, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ngo Heroes. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους το ngo Heroes διατηρεί για τον εαυτό του όλα τα άλλα δικαιώματα.

Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση με την αναφορά αυτή.

Ορισμοί.

Τους παρακάτω ορισμούς θα βρείτε στην παρούσα Σύμβαση.

  • ‘Ιστοσελίδα του ngoHeroes ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι το www.ngoheroes.gr και συμπεριλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.
  • ‘Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  • ‘Οργανισμός’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα να ενημερώσει για τυχόν θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.
  • ‘Υποψήφιος Εργαζόμενος’, είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία.
  • ‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
  • ‘Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
  • ‘Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript,etc. ) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
  • ‘Έγγραφο-Περιεχόμενο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας ή Βιογραφικού.
  • ‘Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας το ngoHeroes.
  • ‘Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, προσανατολιστικό ή εκπαιδευτικό.

Γενικοί Κανόνες χρήσης της Ιστοσελίδας

Γενικοί Κανόνες Χρήσεως

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει το ngo Heroes.

Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι.

Tο ngo Heroes σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό της Ιστοσελίδας αλλά δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους.

Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

Άδεια Χρήσης για τους Χρήστες που είναι Οργανισμοί

Το ngo Heroes σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση του ngo Heroes. Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

Κατανομή Ευθύνης

Το ngo Heroes διαθέτει την Ιστοσελίδα ως μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, το ngo Heroes δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα.

Ο κάθε Χρήστης έχει προσωπική ευθύνη όταν ενεργεί σε σχέση με κάποιον άλλο Χρήστη ή το Έγγραφο – Περιεχόμενο του.Αν πληροφορηθεί το ngo Heroes από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε το ngo Heroes δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

Δεν θεωρείται έγκριση από το ngoHeroes

Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την απασχόληση, προσλήψεις και άλλες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Μη εγγύηση αποτελεσμάτων

Το ngo Heroes δεν έχει ευθύνη για τον λόγο ή τον τρόπο που επιλέγουν οι Οργανισμοί και οι “Υποψήφιοι Εργαζόμενοι” και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας.

Ευθύνη Λειτουργικότητας Υπηρεσιών

Το ngo Heroes θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει πως η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος (IT) ή του πληροφοριακού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμη την Ιστοσελίδα. Συνεπώς το ngo Heroes δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.

Ασφάλεια

Το ngo Heroes θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει πως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών της.

Λύση – Αναστολή Σύμβασης με το ngoHeroes

Αν είστε Οργανισμός ή Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στo ngoHeroes, όπως και το ngoHeroes μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας.

Επίσης το ngoHeroes μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα όποτε το θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων του ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη. Το ngoHeroes δεν είναι υποχρεωμένο να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων του ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη.

Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα του ngo Heroes περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση του ngo Heroes του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Το ngo Heroes δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων.

Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις.

Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο [email protected] . Ειδοποιήσεις για το ngo Heroes μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει το ngo Heroes εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας.

Γενικά

Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση, είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με το ngoHeroes είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

Όροι σχετικά με την Τοποθέτηση Εγγράφων – Περιεχομένου και Ασφάλεια.

Το ngoHeroes είναι ο μόνος συμβαλλόμενος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει αυτούς τους Κανόνες. Το ngoHeroes δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Χρηστών που παραβιάζουν τους Κανόνες.

Το Έγγραφο – Περιεχόμενο σας δεν μπορεί να περιέχει:

(i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες (για οποιαδήποτε προώθηση ή διαφήμιση προϊόντος/υπηρεσίας)
(ii) Υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό),
(iii) υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων,
(iv) οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, υπερβολικά σεξουαλικό, χυδαίο, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση, υβριστικό ή γελοιοποιεί άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε Έγγραφο – Περιεχόμενο σας

(i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό,
(ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα,
(iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις,
(iv) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.

Έγγραφο – Περιεχόμενο

Το Έγγραφο – Περιεχόμενο που αναρτάτε θα πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί στο Χρήστη καθαρά τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα της θέσης εργασίας. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον Χρήστη να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται.

Το ngoHeroes δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα – Περιεχόμενα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα – Περιεχόμενα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από το ngoHeroes, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτού.

Κανόνες Διαχείρισης

(i)Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτή που προβλέπεται (δηλαδή για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε περαιτέρω διάλογο με υποψήφιο εργαζόμενο).
(ii) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email
(iii) Προφυλάξτε τον κωδικό σας. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την έγγραφη σας. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύετε να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε το ngoHeroes για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασης σας.
(iv) Να καταγγέλλετε οποιοδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά, μέσω ανατροφοδότησης, όταν σας ζητηθεί.
(v) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(vi) Αν κατά την χρονική διάρκεια χρήσης της πλατφόρμας δημιουργηθεί η άποψη πως παραπλανήσατε το ngoHeroes σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές, ιδιότητες ή/και υπηρεσίες, τότε το ngoHeroes διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την ενέργεια αυτή.
(vii) Το ngoHeroes δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών του, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.

Κανόνες Ασφάλειας

Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
(i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης,
(ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθείς σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση,
(iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιανδήποτε Χρήστη,
(iv) να στέλνετε αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών,
(v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.
(b) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. To ngoHeroes θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.