Διερμηνέας Σομαλικών

  • Σύμβαση έργου
  • Χίος
  • Posted 4 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Σομαλικών για την περιοχή της Χίου.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ_ΧΙΟΣ_04.06.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΣΟΜ 06/2021 – Διερμηνέας Σομαλικών.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η  Κυριακή 13  Ιουνίου 2021.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία