ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

210 5247879 [email protected]
40 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Η Κάριτας (Αγάπη) υλοποιεί το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Καθολικής Εκκλησίας με οργάνωση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Είναι διεθνής Οργάνωση με πάνω από 160 ανεξάρτητα μέλη Κάριτας. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια Οργάνωση μετά τον ΟΗΕ και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών και κοινωνικών κρίσεων, πολέμου και φυσικών καταστροφών. Επίκεντρο για την Κάριτας είναι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων και κουλτούρας. Στην Ελλάδα, η Κάριτας Ελλάς λειτουργεί από τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 και το 1994 έλαβε νομική υπόσταση ως Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα και μέλη της είναι οι Κάριτας των 11 Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας. Τελεί υπό την αιγίδα της Ιερής Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος για τη Φιλανθρωπία, την Αγαθοεργία και την Κοινωνική Συμπαράσταση με έμφαση στους φτωχούς, τους ευάλωτους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας. Η Κάριτας Ελλάς, ως αυτοτελής Οργανισμός, συντονίζει την επιχειρησιακή δράση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, υλοποιεί κοινωνικό έργο και συνηγορεί για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Σκοπός της Κάριτας Ελλάς είναι η δημιουργία, η εφαρμογή και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντισμού μέσα στην κοινωνία. Ειδικότερα: α.- Η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου στην υπηρεσία των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και ιδιαιτέρως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχειας και κάθε είδους ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης. β.- Η επιδίωξη της ανάπτυξης της αλληλεγγύης, της καταπολέμησης της βίας, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, κάθε είδους αποστέρησης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ισονομίας Ανθρωπίνων και Δημοκρατικών Δικαιωμάτων. γ.- Η δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική, η ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση, καθώς και η δωρεάν παροχή οικονομικής και υλικής στήριξης σε άτομα που έχουν ανάγκη. δ.- Η δημιουργία συστημάτων συλλογής, καταγραφής και αξιοποίησης κοινωνικών δεδομένων, με στόχο την προώθηση της έρευνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, με απόλυτο σεβασμό της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων. ε.- Η συμβολή της Κάριτας Ελλάς στην προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό και την προώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας και τις προσπάθειες ανάληψης επείγουσας δράσης. στ.- Η μαρτυρία σε ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς Οργανισμούς, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, της κατάστασης σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που διαπιστώνεται από το Σωματείο κατά τη δράση του. Η Κάριτας Ελλάς είναι μέλος: α) της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis) και β) της Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa) και εκπροσωπεί τις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και συντονίζει και προάγει τη δράση τους. Περισσότερες πληροφορίες για την Κάριτας Ελλάς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.caritas.gr.

Δημοσιευμένες θέσεις

Πληροφορίες

40
28 Ιανουαρίου 2021