Διευθυντής/τρια

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Athens
 • Posted 2 έτη ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας προκηρύσσει την πρόσληψη Διευθυντή/ντριας και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό σημείωμά τους.

Ο/Η Διευθυντής/τρια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αναλαμβάνει να:

 • Αναπτύσσει και να διαχειρίζεται τις σχέσεις συνεργασίας με κυβερνητικούς, κοινοβουλευτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Είναι επικεφαλής σχεδιασμού και υλοποίησης του ετήσιου πλάνου διεκδίκησης και επικοινωνίας σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Δημοσίων Υποθέσεων και μέλη του ΔΣ
 • Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και την υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης και εν γένει την ανεύρεση πόρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης της Ένωσης.
 • Εκπροσωπεί την Ένωση και τις θέσεις της στη δημόσια σφαίρα, σε συνεργασία και με το συντονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Προΐσταται των εργασιών των υπευθύνων Δημοσίων Υποθέσεων, Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών, καθώς και του Νομικού Συμβούλου καθώς και της εποπτείας υλοποίησης των προγραμμάτων
 • Αποτελεί το σημείο διεπαφής ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους εργαζόμενους και τα μέλη της Ένωσης
 • Υποβάλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση και ευόδωση των σκοπών της Ένωσης

Αναζητούμε μια δυναμική προσωπικότητα με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και:

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Πολιτικών/Κοινωνικών Επιστημών ή σε σχετικό τομέα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στα παραπάνω πεδία καθώς και ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο
 • Επαγγελματική εμπειρία με παρεμφερές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την πολιτική υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Δυνατότητα λειτουργία σε δομές πολυπρόσωπης διοίκησης και ιεραρχίας
  Προηγούμενη Επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της εκπροσώπησης των ασθενών θα συνεκτιμηθεί.

Τι προσφέρει η Ένωση:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή.

Διαδικασία Επιλογής: Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Διευθυντή/τριας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανάμεσα σε υποψήφιους/ες τα βιογραφικά των οποίων θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και οι ίδιοι/ες θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τους οποίους θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα βιογραφικά σημειώματα και η συνοδευτική επιστολή θα αποστέλλονται στο e–mail: [email protected] υπό τον τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση “Διευθυντή/τριας” ».

H αίτησή σας θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας.

Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία