Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

http://www.greekpatient.gr 2103223300 [email protected]
2 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

H εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών απαριθμεί πάνω από 50 μέλη από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών και όλη την επικράτεια και δραστηριοποιείται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, στην ισότιμη συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών που τους αφορούν και στη συμβολή των πολιτών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Πληροφορίες

2
2019