Υπεύθυνη/ος εύρεσης πόρων / Fundraising manager

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αττική
 • Posted 5 μήνες ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Το Women On Top αναζητά μία ή έναν υπεύθυνη/ο ανεύρεσης πόρων που θα μας υποστηρίξει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του χρηματοδοτικού και στρατηγικού πλάνου του οργανισμού. Η θέση αφορά 12μηνη απασχόληση με προοπτική επέκτασης της σύμβασης και κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως εργασία.

Το κατάλληλο άτομο θα έχει τις βασικές γνώσεις και την εμπειρία να αναλάβει τις παρακάτω ευθύνες:

 • Κατάρτιση και εκτέλεση σχεδίου εύρεσης πόρων για το 2022 και κατάρτιση σχεδίου για το 2023.
 • Εντοπισμός πιθανών χορηγών, έρευνα γύρω από την καταλληλότητά τους, παρουσίαση του οργανισμού, ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων, εξασφάλιση χορηγιών και συνεργασιών.
 • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων/προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων του οργανισμού από φιλανθρωπικά ιδρύματα και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Εντοπισμός νέων κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών.
 • Σύνταξη αναφορών αξιολόγησης για όλες τις ενέργειες χρηματοδότησης και εύρεσης πόρων, σε σχέση με τους δείκτες απόδοσης που θα έχουν τεθεί.
 • Δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων με αναλυτική καταγραφή των χρηματοδοτήσεων και των επαφών με πιθανούς χορηγούς.
 • Συνεργασία με τον/την λογιστή/λογίστρια για τον οικονομικό απολογισμό όλων των ενεργειών χρηματοδότησης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ρόλο που σχετίζεται με την εύρεση πόρων ή/και τη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης (προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Ουσιαστικό ενδιαφέρον και βασικές γνώσεις για τους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της έμφυλης ισότητας, ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, EEA grants κ.ά.) και φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργων (project management)
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel (εμπειρία στη χρήση CRM εργαλείων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

Προσωπικές δεξιότητες:

 • Πολύ καλές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών και παρουσιάσεων σε κοινό
 • Ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη στόχων και αντιμετώπιση των προκλήσεων με διάθεση ανάπτυξης και θετική ματιά
 • Ικανότητα για αυτόνομη εργασία και λήψη πρωτοβουλιών αλλά και αρμονική συνεργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας
 • Εξωστρεφής προσωπικότητα με δεξιότητες δικτύωσης και ανάπτυξης σχέσεων
 • Ενδιαφέρον και ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δέσμευση σε σχέση με τις στόχους και τις προθεσμίες του εκάστοτε έργου
 • Ικανότητα λήψης και παρoχής εποικοδομητικού feedback

Αν έχετε τα προσόντα και θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο [email protected], μαζί με ένα email όπου θα μας περιγράφετε πώς η εμπειρία και τα προσόντα σας μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες στον κόσμο της εργασίας.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία