Γενικός Διευθυντής (GM)

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • ΑΘΗΝΑ
  • Posted 1 μήνα ago

Το Ten Million Hands είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από το Helidoni Foundation και το Impact Hub Athens, με στόχο να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τους καταναλωτές στην υιοθέτηση ηθικών και συνειδητών πρακτικών κατανάλωσης, για την επίτευξη ενός πιο υγιεινού και βιώσιμου τρόπο ζωής.
Προχωράμε στην επόμενη φάση δημιουργώντας μια νέα οργανωτική οντότητα και αναζητούμε έναν Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) για να ηγηθεί του νέου οργανισμού.
Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τη συνολική στρατηγική και επιχειρησιακή ευθύνη για το προσωπικό του Ten Million hands, τα προγράμματα, την επέκταση και την εκτέλεση της αποστολής του, συνεργαζόμενος στενά με ένα έμπιστο συμβούλιο διαχειριστών και συμβούλων.

Αρμοδιότητες
–       Δημιουργία και επιτυχή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με το προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου/stewards.
–       Πρόσληψη, καθοδήγηση, ανάπτυξη και διατήρηση διοικητικής ομάδας υψηλών επιδόσεων.
–       Ηγετική λειτουργία για την διασφάλιση της επιτυχίας της αποστολής του ΤΜΗ, μέσω των καθημερινών λειτουργιών, την εποπτεία του προσωπικού και τη συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό.
–       Ενεργή συμμετοχή και ενεργοποίηση της κοινότητας των συνεργαζόμενων οργανισμών, των συνδεδεμένων οργανισμών, των υποστηρικτών, των χορηγών και των χρηματοδοτών του TMH.
–       Εντοπισμός και αξιολόγηση πιθανών συνεργατών για τη μεγιστοποίηση εισοδηματικών ροών.

Δεξιότητες και ικανότητες
–       Διαφανής και υψηλής ακεραιότητας ηγεσία.
–       Στρατηγική σκέψη και ικανότητες σχεδιασμού- ικανότητα να οραματίζεται και να διατυπώνει με σαφήνεια το στρατηγικό μέλλον του οργανισμού στους βασικούς ενδιαφερόμενους.
–       Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας- αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των steward, τους δωρητές, τους εθελοντές, το προσωπικό και το σύνολο της κοινότητας.
–       Αποδεδειγμένη ικανότητα εποπτείας και συνεργασίας με το προσωπικό.
–       Εξαιρετική οικοδόμηση σχέσεων με αποδεδειγμένες ικανότητες και κατανόηση της κοινότητας των δυνητικών και ενεργών δωρητών.
–       Στιβαρές οργανωτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της ανάθεσης, της ανάπτυξης προγραμμάτων και της διευκόλυνσης εργασιών.
–       Ισχυρές δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, της ανάλυσης, της λήψης αποφάσεων και της υποβολής εκθέσεων.
–       Εμπειρία στην επιτυχή δημιουργία νέων ροών εσόδων και στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Εμπειρία και εκπαίδευση
–       5+ έτη διοικητικής εμπειρίας, μη κερδοσκοπικών οργανισμών προτιμητέα.
–       Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγκέντρωση κεφαλαίων και την ανάπτυξη, επιτυχημένο ιστορικό στη δημιουργία σχέσεων με άτομα και οργανισμούς επιρροής, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτών, συνεργαζόμενων οργανισμών, πελατών και εθελοντών.

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία