Φροντιστής/ρια σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 1 έτος ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Φροντιστής/ρια σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο Μαρούσι σε 8ωρες κυλιόμενες βάρδιες με μηνιαίο πρόγραμμα

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την προσωπική τους υγιεινή
 • Είναι υπεύθυνος –η για την ασφάλεια τους
 • Διαχειρίζεται με τον υποδεδειγμένο από τον ψυχολόγο τρόπο τις κρίσεις των ενοίκων.
 • Μέριμνα για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος των ενοίκων, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη  λειτουργίας της  ΣΥΔ.
 • Συμμετέχει ενεργά σε ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες των ενοίκων.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα ενηλίκων πτυχίο
 • Εμπειρία στη φροντίδα ατόμων με αυτισμό ή νοητική υστέρηση
 • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία εμψύχωσης νέων και δημιουργικής απασχόλησης

Αποστολή βιογραφικών μέσω email στο [email protected], με τίτλο «Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Φροντιστή»

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συλλόγου: Τηλ: 210 8322477

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία