Παιδίατρος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΘΕΣΗ: Παιδιάτρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1η Σεπτεμβρίου 2021

Η Μέριμνα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας παιδιάτρου μερικής απασχόλησης (με προοπτική πλήρους απασχόλησης), για τη στελέχωση της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, στην Αθήνα, προσφέρει ιατρική, νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε παιδιά τα οποία νοσούν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια, εξαιτίας της οποίας θα καταλήξουν λίγο πριν ή λίγο μετά την ενηλικίωσή τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα: 2 παιδιάτρους, 2 νοσηλευτές, 1 ψυχολόγο και 1 κοινωνικό λειτουργό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέριμνας : https://merimna.org.gr/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες του παιδιάτρου περιλαμβάνουν:
• Τακτικές επισκέψεις στο σπίτι και εξέταση των άρρωστων παιδιών/εφήβων που φροντίζει η ομάδα της ΥΠΑΦ και παρεμβάσεις με στόχο τη διαχείριση των συμπτωμάτων που προκύπτουν.
• Συμβουλευτική στους γονείς και εκπαίδευσή τους για την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων στο σπίτι.
• Συνταγογράφηση φαρμάκων και παροχή λεπτομερών οδηγιών για τη χορήγησή τους.

• Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την ανάπτυξη και εφαρμογή πλάνου φροντίδας των ασθενών μας και των οικογενειών τους.
• Συνεργασία με την ομάδα των θεραπόντων ιατρών των παιδιών.
• Τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή που διαθέτει η υπηρεσία.
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα των on call εφημεριών που καταρτίζεται κάθε μήνα από την υπηρεσία και πραγματοποίηση έκτακτων επισκέψεων στις μέρες που ο παιδίατρος εφημερεύει, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
• Συμμετοχή στην εποπτεία που πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες με όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της υπηρεσίας

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:
• Πτυχίο Ιατρικής, Ειδικότητα Παιδιατρική
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας της υπηρεσίας
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Προαιρετικά εμπειρία και προϋπηρεσία σε υπηρεσίες υγείας για παιδιά με χρόνια νοσήματα
• Προαιρετικά μεταπτυχιακές σπουδές ή σεμινάρια/εκπαιδεύσεις στην Ανακουφιστική & Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
• Εξοικείωση με συμβατικά και ηλεκτρονικά συστήματα συνταγογράφησης
• Άδεια οδήγησης
• Γνώση Χειρισμού Η/Υ
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και παράλληλα αποστείλετε την μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Γραμματεία Διοίκησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6463367 (9.00 π.μ. – 17.00 π.μ.)

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία