Ψυχολόγος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Πάτρα
  • Posted 1 έτος ago

Η θέση αφορά στην πρόσληψη ενός Ψυχολόγου ΠΕ, πλήρους απασχόλησης (8ωρο, πενθήμερο Δευτέρα με Παρασκευή) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκεια ενός έτους) με προοπτική ανανέωσης για το πρόγραμμα «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια» όπου βασικός του σκοπός είναι: Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον υποστήριξης και  εκπαίδευσης σε άτομα που πάσχουν από  άνοια και τις οικογένειες τους, στην Πάτρα, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας των πασχόντων , την πρόληψη της επιβάρυνσης των οικογενειακών φροντιστών και την σωστή διαχείριση της φροντίδας των ατόμων με άνοια.

Κύριες Αρμοδιότητες

Πραγματοποίηση συνεδριών νοητικής ενδυνάμωσης σε άτομα με διαγνωσμένη άνοια ή άτομα Τρίτη ηλικίας στην περιοχή της Πάτρας
Πραγματοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης) σε οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια στην περιοχή της Πάτρας
Επιστημονική επίβλεψη και συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα του Έργου
Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Εργασιακή Εμπειρία
Γνώση Η/Υ
Οργανωτικές ικανότητες, δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας, δεξιότητες επικοινωνίας
Απολυτήριο Στρατού (ή νόμιμη απαλλαγή) για τους άνδρες
Δίπλωμα Αυτοκινήτου
Παροχές

Ευέλικτο ωράριο εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση και εποπτεία
Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και την Παρασκευή 04.09.2020 να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ,  επισυνάπτοντας μαζί τα κάτωθι:

α) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

β) Πτυχίο και

γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου είναι απαραίτητο)

Στο τίτλο του θέματος αναφέρουν Αίτηση Θέσης Εργασίας και το κωδικό (ΨΥΧ-ΠΑΤΡΑ)

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία