Υπεύθυνος Δικτύου Φορέων

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 4 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης:

17 Δεκεμβρίου 2023

 

Ημερομηνία έναρξης θέσης εργασίας:

10 Γενάρη 2024

 

Περιγραφή οργανισμού:

Το GIVMED | Share medicine Share life (givmed.org) είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας. Η αποστολή του GIVMED αφορά την αναδιανομή φαρμάκων από ιδιώτες, κοινωφελείς φορείς και φαρμακευτικές εταιρείες, σε δημόσιους και κοινωφελείς φορείς, μέσω τεχνολογικών εργαλείων. Οι δράσεις της οργάνωσης είναι επίσης εκπαιδευτικές, συνηγορίας, επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά με την πρόσβαση στο φάρμακο και τη δωρεά αχρησιμοποίητων φαρμάκων.

Από το 2016, το GIVMED έχει αναδιανείμει φάρμακα και προϊόντα υγείας συνολικής αξίας 7.178.649 ευρώ προς όφελος 212 δημόσιων και κοινωφελών φορέων. Τα αποτελέσματα της δράσης είναι πολύπλευρα, δεδομένου ότι έμμεσα μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη για την πολιτεία, οι ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αποκτούν πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα και προϊόντα υγείας ενώ επιπλέον, προστατεύεται η φύση μέσω της αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων. Το έργο του GIVMED έχει προβληθεί από το World Economic Forum, το BBC και κανάλια όπως η ΕΡΤ. Επίσης, το 2023 έλαβε τη χρηματοδοτική υποστήριξη 23 ιδρυμάτων, εταιρειών και οργανώσεων.

 

Σχετικά με τη θέση:

Οι βασικές ευθύνες της/του υποψήφιας/ου είναι η υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων σχετικών με το δίκτυο κοινωφελών φορέων. Η συγκεκριμένη θέση έχει υψηλό επίπεδο διάδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τους συνεργάτες του GIVMED. Η κατανόηση των σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων ειδικά στο χώρο της υγείας σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη επίλυσή τους είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της θέσης και της οργάνωσης.

 

Αρμοδιότητες:

1. Υλοποιεί ενέργειες για την συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου κοινωφελών φορέων.
2. Συντονίζει τις δωρεές φαρμάκων προς κοινωφελείς φορείς, υποστηρίζοντας δωρητές που περιλαμβάνουν κοινωφελείς φορείς, δράσεις εταιρειών και ιδιώτες.
3. Συνεργάζεται με μέλη της υπόλοιπης ομάδας για θέματα σχεδιασμού λογισμικού, επικοινωνίας, διαμόρφωσης προγραμμάτων και συνηγορίας.
4. Συντονίζει και επιβλέπει την ομάδα εθελοντών/ριων ή/και φοιτητή/ρια πρακτικής άσκησης.
5. Αναλύει εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες για την ανάπτυξη δράσεων.
6. Ανανεώνει αρχεία (π.χ. KPIs, λίστες επαφών, αποτελεσμάτων δράσεων, website).

Βασικά προσόντα:

1. Απόφοιτος/η πανεπιστημίου (κατά προτίμηση σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, υγείας, κοινωνικών επιστημών).
2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας σχετικής με τις αρμοδιότητες.
3. Άριστη χρήση υπολογιστών (MS Office, Google Suite και εργαλεία όπως το Asana).
4. Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών.
5. Η προϋπηρεσία / εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και η καλή γνώση αγγλικών δεν κρίνονται απαραίτητα, αλλά θα εκτιμηθούν.

Δεξιότητες:

1. Οργανωτικές δεξιότητες για την παρακολούθηση και ομαλή υλοποίηση των δράσεων.
2. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα για την αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα, τους συνεργάτες και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη.
3. Κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, προσήλωση στην επίτευξη στόχων και επίλυση προβλημάτων.
4. Προσωπικό κίνητρο για συνεχή ανάπτυξη και αναζήτηση νέων γνώσεων.

Η θέση αυτή προσφέρει:

1. Σύμβαση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα μακροπρόθεσμης επέκτασης.
2. Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με διοίκηση, marketing, πωλήσεις εστιασμένα και σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
3. Πρόσβαση σε μέντορες και δίκτυο συνεργατών στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της υγείας.
4. Φιλικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, με δυνατότητα για τηλεργασία.
5. Η/Ο υποψήφια/ος θα συμμετάσχει σε μια ταχεία αναπτυσσόμενη και ανεξάρτητη ομάδα. Θα συμβάλλει στην άμεση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην υγεία, αποτελεσματικά και στοχευμένα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία