Υπεύθυνος λειτουργίας, χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 11 μήνες ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Τίτλος θέσης: 

Υπεύθυνος λειτουργίας, χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων

Εργασία πλήρους απασχόλησης, Αθήνα

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 

31 Ιανουαρίου 2022

 

Ημερομηνία έναρξης θέσης εργασίας:

1 Μαρτίου 2022

 

Περιγραφή οργανισμού:

Το GIVMED | Share medicine Share life είναι μια ανθρωπιστική μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην άμεση πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα φάρμακα που χρειάζονται. Η κύρια δράση μας, αφορά στην αναδιανομή φαρμάκων από κοινωνικά φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες, σε δημόσιους και κοινωφελείς φορείς, μέσω τεχνολογικών εργαλείων που έχουμε αναπτύξει. Συμπληρωματικές δράσεις της οργάνωσης είναι καμπάνιες ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και συνηγορίας σχετικά με την πρόσβαση στο φάρμακο.

Από το 2016, έχουμε αναδιανείμει φάρμακα συνολικής αξίας περίπου 3.100.000 ευρώ προς όφελος 136 δημόσιων και κοινωφελών φορέων. Συνολικά, τα αποτελέσματα της δράσης μας είναι πολύπλευρα, δεδομένου ότι έμμεσα μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη για την πολιτεία, οι ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αποκτούν πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα και επιπλέον, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων.

 

Σχετικά με τη θέση: 

Οι βασικές ευθύνες της/του υποψηφίου είναι η παρακολούθηση των προγραμμάτων της οργάνωσης, η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της και ο συντονισμός της ομάδας.

Η κατανόηση των σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων ειδικά στο χώρο της υγείας σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη επίλυσή τους είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της θέσης και του οργανισμού.

 

Αρμοδιότητες:

 1. Συνεργάζεται με το διοικητικό συμβουλίου για την αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της οργάνωσης.
 2. Βρίσκει ευκαιρίες χρηματοδότησης και καταθέτει σχετικές προτάσεις για την ανάπτυξη της οργάνωσης. Αναλαμβάνει και την επικοινωνία με χρηματοδότες για την πορεία των προγραμμάτων που υποστηρίζουν.
 3. Παρακολουθεί και επιβλέπει συστηματικά τα προγράμματα της οργάνωσης, συμμετέχοντας στην υλοποίησή τους.
 4. Συντονίζει και καθοδηγεί την ομάδα (εργαζόμενοι, εθελοντές, advisory board) για την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων και τη συνολική λειτουργία της οργάνωσης.

 

Τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής της/του υποψηφίου.

Βασικά προσόντα:

 1. Απόφοιτος πανεπιστημίου (κατά προτίμηση σχολές μηχανικών, πληροφορικής, διοίκηση επιχειρήσεων, υγείας)
 2. Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας σχετικής με τις παραπάνω αρμοδιότητες
 3. Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων
 4. Άριστη γνώση υπολογιστών (π.χ. χρήση google drive, project management tools, communication platforms)

Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε εύρεση χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συμμετοχή (εθελοντική ή επαγγελματική) σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

 

Προσωπικές δεξιότητες: 

 1. Επιχειρηματικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, προσήλωση στην επίτευξη στόχων και επίλυση προβλημάτων
 2. Οργανωτικές δεξιότητες για την παρακολούθηση των δράσεων και του συντονισμού της λειτουργίας του οργανισμού
 3. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα για τη κινητοποίηση και αποτελεσματική  διαχείριση της ομάδας, του advisory board και των εξωτερικών συνεργατών
 4. Προσωπικό κίνητρο για συνεχή ανάπτυξη και αναζήτηση νέων γνώσεων

 

Η θέση αυτή προσφέρει: 

 1. Σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών)
 2. Δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και παγκόσμια συνέδρια και εκπαιδεύσεις στο χώρο της υγείας, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και επιχειρήσεων
 3. Πρόσβαση σε μέντορες και δίκτυο συνεργατών στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, της υγείας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων
 4. Δομημένη διαδικασία onboarding
 5. Φιλικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον
 6. Δυνατότητα για τηλεργασία

Η/Ο υποψήφια/ος θα συμμετάσχει σε μια ταχεία αναπτυσσόμενη και ανεξάρτητη ομάδα. Θα συμβάλλει στην άμεση πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε φάρμακα που χρειάζονται, αποτελεσματικά και στοχευμένα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]