Διοικητική υποστήριξη

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 6 μήνες ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Αναζητούμε νέο/α επαγγελματία για τη θέση Διοικητικής Υποστήριξης σε μία σειρά καθηκόντων που αναφέρονται παρακάτω. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους/ες έως 29 ετών εγγεγραμένους/ες ως άνεργοι/ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ εντός Αττικής, για ένταξη στο πρόγραμμα της Δ.Υ.Π.Α. Υπάρχει δυνατότητα και για part-time απασχόληση (προς συζήτηση).

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη στη Λογιστική Διαχείριση: τήρηση αρχείου παρακολούθησης εξόδων/ εσόδων, ψηφιακή έκδοση παραστατικών, συγκέντρωση δικαιολογητικών για τη ΔΟΥ και εν γένει δημόσιους φορείς (τιμολόγια, διάκριση αυτών με παρακράτηση 20% και ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δικαιολογητικά για καταβολή φόρου δωρεάς, ανάρτηση δικαιολογητικών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ), διάφορα έκτακτα (π.χ. κουτί δωρεών, τίτλος κτήσης, παρακολούθηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος).
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: σύνταξη συμβάσεων με εξ. συνεργάτες, τήρηση αρχείων προσωπικού και μισθοδοσίας, συγκέντρωση δικαιολογητικών για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και ΟΑΕΔ.
 • Γραμματειακή υποστήριξη λοιπών καθημερινών, τακτικών και έκτακτων εργασιών π.χ. στο πλαίσιο προγραμματισμού και διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΑΜΚΕ (φάσεις υποβολής αίτησης, παρακολούθησης υλοποίησης και απολογισμού & δημόσιοι διαγωνισμοί),  υλοποίησης των projects, λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσής της, τήρηση πρακτικών συναντήσεων, κλείσιμο συναντήσεων.
 • Τήρηση και επικαιροποίησης του φυσικού και ψηφιακού αρχείου.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 • Λειτουργία και προμήθειες γραφείου: ανανέωση λογισμικών, αναλώσιμα γραφείου.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστικά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και συναφή αντικείμενα.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον πτυχίο B2)
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και ιδιαίτερα Excel

Για αιτήσεις παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected]. Έναρξη συνεργασίας το συντομότερο δυνατόν.

Τοποθεσία