Υπεύθυνος/η Γραφείου Αθήνας

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 9 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ως Υπεύθυνου/ης Γραφείου Αθήνας.

Σκοπός:

O/Η Υπεύθυνος/η Γραφείου είναι το πρώτο σημείο επαφής των ατόμων που επικοινωνούν με τη «Θετική Φωνή» και διαχειρίζεται τα αιτήματα των ωφελουμένων ατόμων: άτομα που ζουν με τον HIV, φιλικό/οικογενειακό περιβάλλον αυτών, ευπαθείς στον HIV ομάδες (άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα άτομα, σεξεργάτες/ριες, χρήστες/ριες ψυχοδραστικών ουσιών, μετανάστες/ριες κ.λπ.), δημοσιογράφοι, δημόσιες υπηρεσίες κ.ά..

Επιπλέον, η θέση αυτή αφορά τη διοικητική υποστήριξη πάνω σε ζητήματα διαχείρισης γραφείου.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

1.                   Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου

2.                   Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

3.                   Ενημέρωση ωφελούμενων

4.                   Επικοινωνία με μέλη του Συλλόγου

5.                   Παραπομπές σε υπηρεσίες άλλων οργανώσεων

6.                   Διαχείριση γραφείου (προμήθειες, αναλώσιμα, logistics κ.ά.)

7.                   Συμμετοχή στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων

8.                  Τήρηση αρχείου, πρακτικών, κ.ά. για την καλύτερη υποστήριξη της ομάδας του γραφείου

Προσόντα:

•                    Πτυχίο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ/ΤΕΙ (π.χ. Κοινωνικού λειτουργού/ψυχολόγου)

•                    Προϋπηρεσία σε υπηρεσίες/δομές/ΜΚΟ υποστήριξης ωφελούμενων

•                    Γλώσσα Εργασίας τα Ελληνικά και τα Αγγλικά

•                    Microsoft Office

•                    Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

•                    Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα

•                    Υπευθυνότητα & εμπιστευτικότητα (αυστηρή τήρηση του απορρήτου των ωφελούμενων ατόμων)

•                    Ενσυναίσθηση

Επιθυμητή προϋπηρεσία:

–          Προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης ή/και υποστήριξης/ενδυνάμωσης μη κερδοσκοπικού οργανισμού με δράσεις ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

–          Άλλη εμπειρία σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

–          Η πρότερη ενασχόληση ή το ενδιαφέρον σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία ή/και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεκτιμούνται

Τόπος άσκησης καθηκόντων: Κεντρικά γραφεία «Θετικής Φωνής» (Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα)

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 1 Νοεμβρίου 2021

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτικές ανανέωσης)

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00

Πακέτο αποδοχών:

·         Εύρος αμοιβής (βάσει προσόντων/προϋπηρεσίας): 850-1.100€ (μικτά) – Πλήρης απασχόληση

·         Εμπειρία στο πεδίο

·         Ευκαιρίες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης πάνω σε θέματα που αφορούν τους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε

·         Απόκτηση εμπειρίας σε οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με περίπου 2.500 ωφελούμενα άτομα στην Αθήνα κι ευρεία γκάμα δράσεων, υπηρεσιών, εκστρατειών κ.λπ..

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (motivation letter) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με ένδειξη “Πρόσληψη Υπεύθυνου/ης Γραφείου”. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.

Ποιοι/ες είμαστε;

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 18 εργαζόμενους/ες, έχει ετήσιο προϋπολογισμό ~450,000, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων.

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας εδώ: https://positivevoice.gr/

Διαφορετικότητα & Συμπεριληπτικότητα:

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν.

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση  κ.ο.κ..

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email  [email protected]

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία