Υπεύθυνος-η Διαχείρισης Έργων

Ο/Η υποψήφιος-α θα ενταχθεί στην ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης του φορέα.

Κύρια καθήκοντα της θέσης:

·         Διαχείριση Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΟΠΥΥ, ΕΣΠΑ)

·         Διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Erasmus+ κτλ)

•        Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων προγραμμάτων

•        Συγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης

•        Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης

•        Διοικητική Υποστήριξη φορέα

 

Απαραίτητα προσόντα:

•        Απόφοιτος-η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφές αντικείμενο (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες)

•        Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

•        Άριστο επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ

•        Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

•        Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

•        Προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης ευρωπαϊκών ή εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

•        Προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης έργων

Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία