Στέλεχος εξεύρεσης πόρων και διαχείρισης συνεργασιών [Fundraising & Partnerships Management Officer]

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 11 μήνες ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» αναπτύσσεται και αναζητά συνεργάτη /συνεργάτιδα πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Χορηγιών, Συνεργασιών & Fundraising στον ρόλο του Διαχειριστή Εξεύρεσης Πόρων και Συνεργασιών (Fundraising & Partnerships Management Officer).

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων (εμπορικές ενέργειες, δωρεές, χορηγίες) για την υποστήριξη του συλλόγου
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό της στρατηγικής για τη βέλτιστη παρουσία του συλλόγου σε events τρίτων
 • Διαχείριση /project management εμπορικών ενεργειών, εταιρικών δωρεών και εκστρατειών με fundraising χαρακτήρα για την υποστήριξη του συλλόγου
 • Έρευνα και εντοπισμός πεδίων συνεργασίας με υποψήφιους συνεργάτες με στόχο την υποστήριξη του συλλόγου
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση του Greece Race for the Cure® για τη μεγιστοποίηση της εξεύρεσης πόρων και τη σύναψη αποτελεσματικών συνεργασιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (Marketing, Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας & Διαφήμισης)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία -κατ’ ελάχιστον 2ετής- σε αντίστοιχη θέση
 • Δεξιότητες οργάνωσης εργασίας, project management και multitasking
 • Επικοινωνιακή ικανότητα και άριστη γνώση και χρήση προφορικού και γραπτού λόγου (Ελληνικά & Αγγλικά)
 • Άριστη γνώση H/Y και ΜS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Ικανότητα εργασίας βάσει συγκεκριμένου επικοινωνιακού προγράμματος με αυστηρά deadlines και κανόνων ταυτότητας οργανισμού
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα
 • Ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προσαρμοστικότητα, ευχέρεια στην εκμάθηση καθηκόντων, δημιουργικότητα
 • Εξοικείωση με την εταιρική επικοινωνία (corporate communications)
 • Πρότερη επαγγελματική εμπειρία σε ΜΚΟ

Υποβολή βιογραφικών:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι /ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο [email protected], αναγράφοντας στο σώμα κειμένου τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στην εν λόγω θέση, το αργότερο μέχρι τις 30/04/2023.

 

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία