Υπάλληλος λογιστικών και οικονομικής διαχείρισης

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 1 έτος ago

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων "Η Καρδιά του Παιδιού"

Περιγραφή Θέσης: Υπάλληλος λογιστικών και οικονομικής διαχείρισης (6μηνη εργασία, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη άδειας πατρότητας, με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου της σύμβασης)

Αρμοδιότητες

Λογιστικά (καταχώρηση Εσόδων – Εξόδων στα βιβλία)

Cash Flow – Monitoring

Καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών

Καταχώρηση εγγραφών σε ERP πρόγραμμα

Πληρωμές προμηθευτών /συνεργατών

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και την παρακολούθηση διπλογραφικών βιβλίων

Γνώσεις καταχώρησης και αρχειοθέτησης παραστατικών

Χρήση πλατφόρμας διαχείρισης οικονομικών

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Pivot tables κ.ά.)

Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιθυμητά προσόντα

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ΜΚΟ

Γνώσεις Marketing  και διαχείρισης Social Media

Εμπειρία σε διαχείριση έργων (project management)

Δεξιότητες:

Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

Δυναμική προσωπικότητα

Πνεύμα ομαδικής εργασίας

Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου

Αποτελεσματικότητα

Αποστολή βιογραφικών: [email protected] έως και τις 20.02.2023.

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία