Υπάλληλος γραφείου

  • Μερική Απασχόληση
  • Αθήνα
  • Posted 7 μήνες ago

Θέση γραμματειακής υποστήριξης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία «ΠΟΣΟΨΥ» αναζητεί υποψήφια/ο για την κάλυψη μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης στην γραμματειακή υποστήριξη.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

1.                   Διαχείριση τηλεφωνικής γραμμής

2.                   Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση εγγράφων

3.                   Επικοινωνία με τους Συλλόγους μέλη και εταίρους

4.                   Τήρηση μητρώου μελών

5.                   Παραπομπές σε υπηρεσίες άλλων οργανώσεων/φορέων

6.                   Διαχείριση γραφείου (προμήθειες, αναλώσιμα, logistics, εξωτερικές εργασίες κ.ά.)

7.                   Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων

8.                   Τήρηση αρχείου, πρακτικών, κ.ά. για την καλύτερη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου

9.                   Καταχώρηση εσόδων – εξόδων σε αρχείο

10.                 Άμεση συνεργασία με τον λογιστή της Ομοσπονδίας και το Διοικητικό Συμβούλιο

11.                 Εκτέλεση λοιπών καθηκόντων όπως αυτά προκύπτουν

 

Απαραίτητα Προσόντα:

1.                   Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή συναφές πτυχίο

2.                   Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

3.                   Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, κοινωνική αντίληψη, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

4.                   Θετική διάθεση, ενθουσιασμός, αυτοπαρακίνηση, συνεργατικότητα

5.                   Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

6.                   Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

7.                   Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 

Επιθυμητή προϋπηρεσία:

–          Προϋπηρεσία σε υπηρεσίες/δομές/ΜΚΟ υποστήριξης με δράσεις που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

–          Άλλη εμπειρία σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

–          Η πρότερη ενασχόληση και/ή το ενδιαφέρον σε σχέση με την ψυχική υγεία συνεκτιμούνται

Τόπος άσκησης καθηκόντων: Γραφείο Ομοσπονδίας στο κτίριο της ΕΣΑμεΑ (Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη – πλησίον ΜΕΤΡΟ Αλίμου)

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: πρώτο 10-ημερο Ιουνίου 2022

Ισχύς σύμβασης: δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών με προοπτικές ανανέωσης

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-13.00

Πακέτο αποδοχών: Αμοιβή βάσει προσόντων & προϋπηρεσίας

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με το παραπάνω κείμενο. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά (μέσω διαδικτυακής συνάντησης).

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με ένδειξη «Πρόσληψη Γραμματειακής Υποστήριξης»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 22 Μαίου 2022.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία