Εκπαιδευτικός

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 έτη ago

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καλλίστη και Νεφέλη», που υλοποιείται με τη στήριξη του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών»  ,  αναζητά συνεργάτη/ρια για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα με την  ειδικότητα : 1) Εκπαιδευτικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: [email protected] μέχρι την 20η Ιουλίου 2022.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγικής ή Τμημάτων Φιλολογίας).
-Επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτή τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
-Εμπειρία στην μαθησιακή παράλληλη στήριξη παιδιών γυμνασίου και λυκείου.
-Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
-Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
-Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

-Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ειδικά μία εκ των γαλλικών, αραβικών, ούρντου, φαρσί).
-Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
-Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
-Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα:

•        Διασφάλιση της πρόσβασης των φιλοξενούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός της Δομής. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή.

•        Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, εντός και εκτός της Δομής.

•        Παρακολούθηση και υποστήριξη των  παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παιχνιδιού για την βέλτιστη παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.

•        Τήρηση του αρχείου των ατομικών δεδομένων των φιλοξενούμενων , σχετιζόμενων με τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

•        Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία