ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ / ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • ΧΑΝΙΑ
  • Posted 1 μήνα ago

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

Αναζητά για πλήρη απασχόληση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια

 

Υποχρεωτικά προσόντα:

 

· Πτυχίο εργοθεραπείας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

· Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Αρμοδιότητες:

 

· Εφαρμογή αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας στους θεραπευόμενους

· Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών ( ατομικών / ομαδικών)

· Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

 

Προαιρετικά προσόντα:

 

· Μεταπτυχιακές σπουδές

· Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

· Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 30/04/2024 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία