ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Posted 10 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναζητά για πλήρη απασχόληση
ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Αρμοδιότητες

• Εκτίμηση νοητικού δυναμικού των ωφελουμένων με εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων
• Ψυχολογικές παρεμβάσεις (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες)
• Οικογενειακή συμβουλευτική
• Δημιουργία και συμμετοχή σε ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες
• Αξιολογήσεις των ωφελουμένων και υποβολή τους στους Δημόσιους φορείς
• Συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης
• Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
• Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα:

• Πτυχίο ψυχολογίας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

Προαιρετικά προσόντα:
• Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
• Μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 30/9/2023 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία