Στέλεχος λειτουργίας

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 4 μήνες ago

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους Λειτουργίας στην Αθήνα.

Καθήκοντα:

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με θέματα πλήρους διοικητικής υποστήριξης, διαδικασιών διαχείρισης και ανάπτυξης, δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office Suite)
 • Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Επιθυμητά προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας

Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται από cover letter και να αποστέλλονται στο email: [email protected]

Κατάθεση βιογραφικών μέχρι 12/3/2022

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία