HR Officer

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 εβδομάδες ago

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

για μία (1) θέση HR Officer ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα

 

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτους πληθυσμούς

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Μία (1) θέση HR Officer ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ιταλία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

 

 

 

 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η πρόσκληση αναφέρεται σε μία (1) θέση HR Officer, για πλήρη πενθήμερη απασχόληση

 

Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση HR Officer περιλαμβάνουν:

 

•                     Την διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης, η οποία περιλαμβάνει συγγραφή και δημοσίευση αγγελιών εργασίας, συλλογή και διαλογή βιογραφικών, διενέργεια συνεντεύξεων με υποψηφίους.

•                     Την προετοιμασία και ενημέρωση των αρχείων προσωπικού σχετικά με προσλήψεις, μεταβολές και λήξεις συμβασεων

•                     Την ανάληψη των διαδικασιών πρόσληψης, συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων, προετοιμασία συμβάσεων εργασίας κτλ

•                     Την επεξήγηση πολιτικών, διαδικασιών, νόμων και προτύπων ανθρώπινου δυναμικού σε νέους και υφιστάμενους υπαλλήλους

•                     Την ενημέρωση των υποψηφίων για τα εργασιακά καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τα οφέλη, τα σχέδια, τις εργασιακές συνθήκες, τις ευκαιρίες εξέλιξης κ.α.

•                     Την διαχείριση διαδικασιών έναρξης, μεταβολών, και λήξεων συμβάσεων

•                     Την διατήριση αρχείων από την συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης

•                     Την διατήρηση αρχείου αδειών του προσωπικού

•                     Την εφαρμογή της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού

•                     Την στενή συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή και τον Επιχειρισιακό Διευθυντή της οργάνωσης.

•                     Την στενή συνεργασία με το τμήμα λογιστηρίου της οργάνωσης για θέματα συμβάσεων και λοιπά εργασιακά θέματα του προσωπικού.

•                     Την ανάληψη των διαδικαστικών θεμάτων για έναρξη πρακτικής άσκησης των ασκούμενων όπως διαχείριση αιτημάτων για πρακτική, προετοιμασία συμβάσεων, επικοινωνία με γραφεία πρακτικής κλπ

 

Τα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνουν:

 

•                     Σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή συναφή αντικείμενα

•                     Πολύ καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας

•                     Πολύ καλή γνώση Microsoft Office

•                     Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

•                     Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση

 

Προσωπικές Δεξιότητες/Ικανότητες:

 

•                     Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων ,των ιδρυματων και των ΜΚΟ

•                     Σωστός προγραμματισμός και οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες

•                     Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών

•                     Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

•                     Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα προσαρμογής με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων που τίθενται

•                     Γνήσιο ενδιαφέρων για την κοινωνική προσφορά

•                     Ικανότητα τήρησης προθεσμιών

 

 

 

 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος για τη θέση καθώς και την υπογεγραμμένη “Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων” που επισυνάπτεται, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] με την ένδειξη “HR Officer”   έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Στην τελική φάση της αξιολόγησής θα ζητηθούν από τους/τις υποψήφιους/ες αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας

Εκπρόθεσμες η ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ οψιν

Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλέγουν για συνέντευξη

 

 

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριώ

 

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Τοποθεσία