ΧΕΝ Αθηνών

ΧΕΝ Αθηνών

2103616962 [email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

Η ΧΕΝ είναι Παγκόσμια, Γυναικεία Εθελοντική Οργάνωση με στόχο την ανάπτυξη της γυναίκας κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτική τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Το έργο της βασίζεται στις αρχές του Χριστιανισμού, δηλ. στην αγάπη για τον συνάνθρωπο και την παραδοχή της αυταξίας κάθε ανθρώπου, χωρίς αποκλεισμούς.

Το όραμα της ΧΕΝ είναι ένας κόσμος όπου υπάρχει θέση για όλους, ένας κόσμος όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η φροντίδα για το περιβάλλον προωθούνται και υποστηρίζονται από γυναικεία ηγεσία.

Η ΧΕΝ Αθηνών είναι Σωματείο. Ιδρύθηκε το 1923. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΧΕΝ Ελλάδος με την οποία συνεργάζεται στενά για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Πληροφορίες

1
1923