Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. “Το Εργαστήρι”

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. “Το Εργαστήρι”

https://www.ergastiri.org/ 210 2484541 [email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

 

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι» ιδρύθηκε το 1978 από γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία για να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης και εν γένει αποκατάστασης ατόμων άνω των 18 ετών, καθώς τότε δεν υπήρχε ανάλογη δομή στη χώρα. Είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πρότυπο πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και μέχρι σήμερα λειτουργεί 5 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  (ΣΥΔ), οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αποτελούν πιλοτικό πρόγραμμα για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Οι Στέγες εξασφαλίζουν την παροχή δια βίου  υποστήριξης σε άτομα με νοητική αναπηρία, μέσω μιας σειράς ενισχυτικών δράσεων κοινωνικής ένταξης. Ο φορέας στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια στα Άνω Λιόσια, σε έκταση που παραχωρήθηκε στο Σύλλογο από το Υπουργείο Γεωργίας. Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Φορέα λειτουργεί ένα Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν τμήματα προ-επαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης (κεραμικής, ζαχαροπλαστικής, εικαστικών, κλπ)  υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Το Εργαστήρι παρέχει υπηρεσίες καθημερινής υποστήριξης και απασχόλησης  σε  90 άτομα. Το προσωπικό (επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό) απαρτίζεται από 68 άτομα.

Πληροφορίες

1
1978