ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

http://www.sygopaa.gr 2315539175 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Τα ρευματικά νοσήματα θεωρούνται, από πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, νοσήματα των ενηλίκων και ιδίως της τρίτης ηλικίας. Αυτό που πολλοί όμως αγνοούν είναι ότι και τα παιδιά σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ακόμη και στην πολύ μικρή ηλικία αυτή των 12 δώδεκα πρώτων μηνών της ζωής τους μπορεί να προσβληθούν από κάποια ρευματοπάθεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας που κάποιες φορές μπορεί να έχει σοβαρότερη εκδήλωση από αυτήν που συναντούμε σε ενήλικους ασθενείς.

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των γονέων, για γνώση σχετική με τις παιδικές ρευματοπάθειες, η υποστήριξη των οικογενειών, η εκπαίδευση των γονέων αλλά και των ίδιων των παιδιών σχετικά με την διαχείριση του παιδιατρικού ρευματικού νοσήματος και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παιδικές ρευματοπάθειες, οδήγησε στη δημιουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες.Σκοπός του είναι η ενεργός υποστήριξη των νοσούντων παιδιών και των οικογενειών τους, με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους, καθώς και αξίωση από την Πολιτεία της βέλτιστης δυνατής περίθαλψης και θεραπείας για κάθε πάσχον παιδί.

Σκοπός του είναι η ενεργός υποστήριξη των νοσούντων παιδιών και των οικογενειών τους, με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους, καθώς και αξίωση από την Πολιτεία της βέλτιστης δυνατής περίθαλψης και θεραπείας για κάθε πάσχον παιδί.

Πληροφορίες

1989
51-200