Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία – ΠΟΣΟΨΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία – ΠΟΣΟΨΥ

210 99 48 098 [email protected]
2 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Η ΠΟΣΟΨΥ  ιδρύθηκε το 2003 ως το δευτεροβάθμιο όργανο συλλόγων για την ψυχική υγεία και έκτοτε διεκδικεί την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους σε όλους τους τομείς της ζωής.   Όραμα   Ως μέλη της ΠΟΣΟΨΥ οραματιζόμαστε μια Πολιτεία και μια κοινωνία που αναγνωρίζει τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και τις οικογένειές τους ως ισότιμα μέλη επιτρέποντάς τους να ζούνε αξιοπρεπώς χωρίς στιγματισμούς, διακρίσεις και αποκλεισμούς και θα προσπαθούμε μέχρι να τα καταφέρουμε.   Σκοποί      Οι σκοποί της ΠΟΣΟΨΥ σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων οικογενειών, φίλων και ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, για την προάσπιση των ηθικών, κοινωνικών, νομικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους, η μέριμνα για την ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων και την υποβολή προτάσεων για νομοθετικές αλλαγές που στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους, καθώς και η συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν στις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και στο σημαντικό ρόλο των οικογενειών τους για την επίτευξή της.   Η ΠΟΣΟΨΥ στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, στην ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και εκπαίδευση που προάγει την ψυχική υγεία, στην καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική διαταραχή, στην ενδυνάμωση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους και στην ανάπτυξη συνεργασιών.   Πετυχαίνουμε τους στόχους μας: Εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας τα μέλη μας Διεκδικώντας τη συμμετοχή μας στη σύνταξη Εθνικών Σχεδίων Δράσης Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Αναπηρίας Διεκδικώντας με γνώση και αξιώσεις τη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης  μέσω της ΠΟΣΟΨΥ των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους σε όλα τα θεσμικά όργανα και φορείς σχεδιασμού πολιτικών υγείας και πολιτικών ψυχικής υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Διεκδικώντας την εφαρμογή της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για την προαγωγή, προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους Χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες αμοιβαίας εμπιστοσύνης με εταίρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό Συνηγορώντας για ψυχιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τους κανόνες του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του ασθενούς και της οικογένειας του.   Οι Αξίες μας      Πιστεύουμε ότι: Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία Δεν υπάρχει ψυχική υγεία όταν παραβιάζονται άλλα ανθρώπινα δικαιώματα Η ψυχική διαταραχή  αντιμετωπίζεται καλύτερα όταν στόχος είναι ο άνθρωπος και η ευεξία του Η αντιμετώπιση με σεβασμό και αξιοπρέπεια έχει καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας Οι φωνές των μελών μας είναι σημαντικές Η ισχύς έρχεται εν τη ενώσει

Πληροφορίες

2
2003