ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

Περιγραφή

Σκοπός του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι η προαγωγή του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στο παιχνίδι για την κινητική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Πληροφορίες

2013
1-20