ΟΡΑΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ / VISSION ON A MISSION

ΟΡΑΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ / VISSION ON A MISSION

http://www.visiononamission.gr 6908279233 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Όραμα Σε Αποστολή ιδρύθηκε 18 Δεκεμβρίου 2020 και ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ. Από το 2020 έως σήμερα στο επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. βρίσκεται ο άνθρωπος.
Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και χωρίς αδικία μέσω της εκπαίδευσης και της υποστήριξης.
Οι αξίες μας είναι αλληλεγγύη, συνεργασία, υποστήριξη και φροντίδα.
Οι στόχοι μας είναι :
Δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων αλληλεγγύης προς ευάλωτες ομάδες: Η ομάδα μας μεγαλώνει καθημερινά με προσωπικό και εθελοντές που μπορούν να παράσχουν πολυεπίπεδη βοήθεια και συμβουλευτική.
Προαγωγή δράσεων κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα: Η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα προσφύγων και μεταναστών, επιτελείται με συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξή τους σε επίπεδο καθημερινών αναγκών αλλά και ψυχικής υγείας.
Προώθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία και την κοινωνική ένταξη προσφύγων.
Προαγωγή του σεβασμού στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Προστασία του ιδιωτικού βίου με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,
Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Η προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Δημιουργία δικτύου για εύρεση εργασίας.