ΝΕΦΕΣ ΑΜΚΕ

ΝΕΦΕΣ ΑΜΚΕ

https://nefes.gr/ 2107625777 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Ο Φορέας Ψυχικής υγείας “νέφες α.μ.κ.ε.”, ιδρύθηκε το 2017 από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας με πολυετή εμπειρία στην λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Αποκατάστασης. Ήδη σήμερα λειτουργεί ένα οικοτροφείο στεγαστικού τύπου και ένα Προστατευμένο Διαμέρισμα, στον Δήμο Βύρωνα και ένα οικοτροφείο στεγαστικού τύπου στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ο βασικός στόχος των ΜΨΑ είναι η ολοκλήρωση της αποιδρυματοποίησης και η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των χρόνιων ασθενών οι οποίοι διαβιούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ. Στις ΜΨΑ κύρια έμφαση δίνεται στη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα, στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, στην απασχόληση και στην προσωπική ανάπτυξη των ενοίκων, την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων και την εκπαίδευσή τους σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την όσο δυνατόν μεγαλύτρη αυτονόμησή τους. Οι ΜΨΑ οργανώνονται, λειτουργούν και αναπτύσονται με βάση τις αρχές της Κοινοτικής ψυχιατρικής, της τομεοποίησης, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και της αποασυλοποίησης, της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι νοσηλευτές και οι λοιποί εργαζόμενοι στο Οικοτροφείο λειτουργούν και ως ειδικοί παιδαγωγοί-θεράποντες, παράγοντες ανάπτυξης και καλλιέργειας των δυνατοτήτων των ωφελουμένων.

Πληροφορίες

2017
21-50