Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.)

Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.)

2721081882 [email protected]
2 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Εδώ και 13 χρόνια η Κ.Α.ΝΕ., ως φορέας της κοινωνίας των πολιτών, δημιουργεί ευκαιρίες προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης κατά προτεραιότητα για τους νέους της Καλαμάτας και όλης της Ελλάδας, καθώς και νέων από το εξωτερικό. Παράλληλα εργάζεται για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας καινοτόμες δομές για την νεολαία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον και διαχειρίζεται διεθνείς δράσεις ευρωπαϊκής μαθησιακής κινητικότητας. Ως φορέας νεολαίας επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες εργασίας για νέους με όρεξη για μάθηση, ακόμη και αν δεν έχουν εργασιακή εμπειρία στο παρελθόν. Μας ενδιαφέρουν άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν για το κοινωνικό αντίκτυπο, την βελτίωση της καθημερινότητας των νέων, την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, έχουν ομαδικό πνεύμα και θέλουν να εργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Πληροφορίες

2
23 Φεβρουαρίου 2021
1-20