ΚΑΛΛΛΙΣΤΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΛΛΛΙΣΤΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

http://www.callisto.gr 2310252530 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιουργήθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη, από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Κύριοι στόχοι της Καλλιστώς είναι:

  • Η μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, της αρκούδας και του λύκου, και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας.
  • Η βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωή.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου – συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής

Οι δράσεις μας αφορούν στη διατήρηση της άγριας ζωής, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά, αλλά και στη συνύπαρξη των ειδών αυτών με τον άνθρωπο. Προβάλλουμε την ομορφιά της φύσης, την αξία της ποικιλίας, το δικαίωμα στη ζωή. Αγγίζουμε τη συνείδηση κάθε ενημερωμένου πολίτη, καλώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση μεγάλων, οικουμενικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας.

Πληροφορίες

2004
1-20