ΗΛΕΚΤΡΑ energy

Περιγραφή

Η ΗΛΕΚΤΡΑ energy έχει ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας και οι τομείς δραστηριότητας της είναι:

-Προώθηση και ανάπτυξη συλλογικών έργων και μοντέλων παραγωγής και διαχείρισης καθαρής ενέργειας, όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες

-Ενίσχυση του ρόλου των πολιτών στο ενεργειακό σύστημα

-Έρευνα

-Προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών

-Εκπαίδευση και ενημέρωση

Πληροφορίες

2
2016