ΗΛΕΚΤΡΑ energy

Περιγραφή

Η ΗΛΕΚΤΡΑ energy έχει ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας και οι τομείς δραστηριότητας της είναι: -Προώθηση και ανάπτυξη συλλογικών έργων και μοντέλων παραγωγής και διαχείρισης καθαρής ενέργειας, όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες -Ενίσχυση του ρόλου των πολιτών στο ενεργειακό σύστημα -Έρευνα -Προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών -Εκπαίδευση και ενημέρωση

Πληροφορίες

1
2 Οκτωβρίου 2022