ΖΕΥΞΙΣ

ΖΕΥΞΙΣ

http://www.zeuxis.org.gr 2103809870 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

«Ζεύξη» σημαίνει ένωση, σύνδεση, δεσμός, γέφυρα.
Αυτό επιδιώκει να είναι και η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Ζeuxis που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2018.

Μία γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και σε όλους εμάς που μπορούμε να τους παράσχουμε τη βοήθειά μας.
Ένα χέρι ουσιαστικής βοήθειας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων (ανήλικοι, πρόσφυγες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
Έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο Κράτος, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις για την προστιθέμενη αξία που η συνεργασία αυτών μπορεί να αποδώσει προς όφελος όλων όσοι χρειάζονται βοήθεια.
Αρωγό όχι μόνον για την κάλυψη των κενών σε συγκεκριμένους τομείς ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.
Μέχρι να μας ενώσει η Zeuxis, εμείς οι άνθρωποι της έχουμε ήδη αποκομίσει από την πρώτη γραμμή μία μεγάλη, ουσιαστική και εποικοδομητική εμπειρία σχετική με τη μετανάστευση, το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα , αποτέλεσμα της άοκνης ενασχόλησης μας με τη διαχείριση μεικτών μεταναστευτικών ροών (υποδοχή, ταυτοποίηση, καταγραφή, φιλοξενία, προστασία), αλλά και από τη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα σε αυτούς τους τομείς.
Η ομάδα μας διαθέτει πείρα στη διαχείριση των κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων, στην εφαρμογή πολιτικών και στην υλοποίηση έργων μέσα από επιτυχημένες και αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, του κράτους και των ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών κλπ.

Πληροφορίες