ΕΡΙΦΥΛΗ

ΕΡΙΦΥΛΗ

6999924333 [email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

Το κέντρο διαχείρισης έμφυλων διακρίσεων “Εριφύλη” είναι ένας πολυχώρος στην οδό Σαχτούρη 64, στην Πάτρα, που προσφέρει ένα πολύπλευρα οργανωμένο πλαίσιο παρέμβασης και συλλογικής ενδυνάμωσης στην κοινότητά μας. Κύριες λειτουργίες της είναι τα βιωματικά εργαστήρια ψυχοεκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης, η νομική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική, ενημερωτικές δράσεις, εκθέσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, όπως και η ανάπτυξη αυτόνομης εθελοντικής ομάδας, που εδράζεται στον χώρο της.

Πληροφορίες

1
2020