ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΕΚΠΟΙΖΩ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΕΚΠΟΙΖΩ

https://www.ekpizo.gr/ +302103304444 [email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ – Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής”:
Ιδρύθηκε το 1988 με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Είναι μη κυβερνητική οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόμων 2251/94 και 3587/2007 «για την προστασία του καταναλωτή» (Αριθμός Μητρώου 03/30-09-2009).
Προέρχεται από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ – Ένωση για την “Ποιότητα της Ζωής”- μια επίσης μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων.
Διοικείται από 7-μελές Δ.Σ. που εκλέγεται ανά τριετία.
Αριθμός εγγεγραμμένων μελών: 22.120
Εργαζόμενοι: 8 (3 ελεύθεροι επαγγελματίες)
Εθελοντές: 40
Πόροι: συνδρομές των μελών, χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς με την μορφή προγραμμάτων, συλλογικές αγωγές. Απαγορεύεται η οικονομική ενίσχυση από πολιτικά κόμματα και εταιρείες.
Είναι μέλος 1 εθνικής, 3 ευρωπαϊκών και 2 διεθνών ομοσπονδιών ενώσεων καταναλωτών, καθώς και διαφόρων δικτύων
Βασικές αρχές της ΕΚΠΟΙΖΩ
Ανεξαρτησία από πολιτικά κόμματα και οικονομικά συμφέροντα.
Επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση κάθε ζητήματος ως προϋπόθεση σωστής αντιμετώπισης.
Εγκυρότητα.
Έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των καταναλωτών.
Ενεργοποίηση καταναλωτή για την ατομική και συλλογική επίλυση των προβλημάτων του.
Αντικειμενικότητα και ρεαλισμός στις απόψεις και προτάσεις.
Συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή ιδιωτικό, ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή.

Πληροφορίες

1
1988