Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ

Περιγραφή

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα kalomathe.gr αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα.

Πληροφορίες

1
2020