ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ

Περιγραφή

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας. Μέσω καινοτόμων και εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης, η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ στοχεύει στην προαγωγή της υγείας της εγκύου, λεχωίδας και νέας μητέρας, του νεογνού/βρέφους και της ευρύτερης οικογένειας.

Κύρια επιδίωξή της είναι η υιοθέτηση ορθών πρακτικών όπως ο φυσιολογικός τοκετός, ο μητρικός θηλασμός, η προετοιμασία για τη γονεϊκότητα,  η έγκαιρη ανίχνευση, η παρέμβαση, η θεραπεία και η μείωση των μακροχρόνιων επιπτώσεων των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών σε όλη την οικογένεια.

Οι ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων κάθε μορφής στους καίριους τομείς της μείωσης της μητρικής και εμβρυικής-νεογνικής-βρεφικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, του οικογενειακού προγραμματισμού, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας ανδρών και γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Πληροφορίες

2006
1-20