Κοινωνικός Λειτουργός

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Κέρκυρα
 • Posted 2 μήνες ago

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει θέση –πλήρους απασχόλησης-  Κοινωνικού Λειτουργού σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στην Χαμηλή Μαγουλάδων Κέρκυρας.

 

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

·         Συμβάλει στην διερεύνηση των αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών στα Σπίτια του Συλλόγου

·         Συμβάλει στην ομαλή μετάβαση του παιδιού στο Σπίτι

·         Είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του παιδιού καθώς και για  την άμεση, ορθή και διαρκή ενημέρωση του  κοινωνικού ιστορικού των παιδιών που διαμένουν στο σπίτι

·         Έχει στην ευθύνη του την διεκπεραίωση των κοινωνικό- προνοιακών αναγκών των παιδιών (έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, επιδομάτων κ.α ).

·         Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν το αίτημα ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα

·         Παρίσταται σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια σχετικά με τις υποθέσεις των παιδιών και συνεργάζεται με την νομική σύμβουλο του Συλλόγου

·         Συντάσσει εκθέσεις κοινωνικής έρευνας-ενημερωτικές επιστολές σχετικά με τα παιδιά

·         Συμμετέχει στην διεπιστημονική ομάδα του Σπιτιού με στόχο την εκπόνηση εξατομικευμένου πλάνου υποστήριξης και αποκατάστασης των παιδιών

·         Αναλαμβάνει την υποστήριξη των παιδιών κατά την μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Ευελιξία σκέψης
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό 182.

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία