Υπεύθυνος Εύρεσης Πόρων και Επικοινωνίας

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 2 έτη ago

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (Ms Office)
 • Άριστη γνώση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με άριστη ικανότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους χορηγούς, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές
 • Ικανότητα παρουσίασης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Βασική γνώση διαχείρισης wordpress
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο Τμήμα Επικοινωνίας ή/και Εύρεσης Πόρων

Περιγραφή Καθηκόντων Εύρεσης Πόρων:

 • Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδιασμού ανεύρεσης πόρων με χρονοδιάγραμμα
 • Χαρτογράφηση νέων, δυνητικών χορηγών και εύρεση νέων επαφών και πηγών χρηματοδότησης
 • Επικοινωνία και συναντήσεις με υποψήφιους και υπάρχοντες χορηγούς
 • Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε Εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πρεσβείες κ.λ.π.
 • Έλεγχος πορείας και απολογισμός χρηματοδοτούμενων δράσεων
 • Σχεδιασμός δράσεων για την προβολή και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού
 • Συνεργασία με την Εθνική Διευθύντρια του Οργανισμού για την ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων

Περιγραφή Καθηκόντων Επικοινωνίας:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας με χρονοδιάγραμμα, σε συνεργασία με την εταιρεία επικοινωνίας
 • Συγγραφή άρθρων, συνεντεύξεων, ενημερωτικών δελτίων τύπου και σχετικών υλικών προώθησης του Οργανισμού, σε συνεργασία με την εταιρεία επικοινωνίας
 • Δημιουργία περιεχομένου και καθημερινή διαχείριση των social media του Οργανισμού
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Οργανισμού, σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης
 • Αναφορές δραστηριότητας της επικοινωνίας
 • Εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις και σεμινάρια της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Παρουσία σε σεμινάρια/συνέδρια Επικοινωνίας από τα Special Olympics International

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη πλήρης απασχόληση σε φιλικό, ευέλικτο και καταρτισμένο εργασιακό περιβάλλον
 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), με δυνατότητα ανανέωσης
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
 • Επαφή με μέντορες και δίκτυο συνεργατών στον χώρο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στο κεντρικό email του Οργανισμού: [email protected] το βιογραφικό τους και ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα (έως 500 λέξεις), στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στον Οργανισμό καθώς και το πώς θα ανταποκριθούν στην προσφερόμενη θέση εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού και εισαγωγικού σημειώματος και περισσότερες πληροφορίες:

 • Άρτεμις Βασιλικοπούλου, Εθνική Διευθύντρια των Special Olympics Hellas
 • Τηλ.: +30 211 2011 000
 • Email: [email protected]
Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία