Νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ

  • Μερική Απασχόληση
  • Πάτρα
  • Posted 1 έτος ago

Η θέση αφορά στην πρόσληψη ενός Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ, μερικής απασχόλησης (4ωρο, πενθήμερο,  Δευτέρα με Παρασκευή) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκεια ενός έτους) με προοπτική ανανέωσης για το πρόγραμμα «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια» όπου βασικός του σκοπός είναι: Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον υποστήριξης και  εκπαίδευσης σε άτομα που πάσχουν από  άνοια και τις οικογένειες τους, στην Πάτρα, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας των πασχόντων , την πρόληψη της επιβάρυνσης των οικογενειακών φροντιστών και την σωστή διαχείριση της φροντίδας των ατόμων με άνοια.

Κύριες Αρμοδιότητες

Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων στους ωφελούμενους του Προγράμματος στην περιοχή της Πάτρας
Εκπαίδευση και συμβουλευτική των φροντιστών/οικείων των ατόμων με άνοια σε θέματα νοσηλευτικής φροντίδας και πρόληψης ατυχημάτων
Άμεση συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα του Προγράμματος.
Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ-ΤΕΙ
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.)
Εργασιακή Εμπειρία
Γνώση Η/Υ
Οργανωτικές ικανότητες, δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας, δεξιότητες επικοινωνίας
Απολυτήριο Στρατού (ή νόμιμη απαλλαγή) για τους άνδρες
Δίπλωμα Αυτοκινήτου
Παροχές

Ευέλικτο ωράριο εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση και εποπτεία
Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και την Παρασκευή 04.09.2020 να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ,  επισυνάπτοντας μαζί τα κάτωθι:

α) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

β) Πτυχίο και

γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου είναι απαραίτητο)

Στο τίτλο του θέματος αναφέρουν Αίτηση Θέσης Εργασίας και το κωδικό ΝΟΣ-ΠΑΤΡΑ

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία