Κοινωνικός/ή Λειτουργός

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Κοινωνικό/ή Λειτουργό για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_12.02.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΚΛ 02/2021 – Κοινωνικός Λειτουργός, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2021 – ΣΤΕΓΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2021».

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία