Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης (Αραβογαλλόφωνος/η)

  • Σύμβαση έργου
  • Αθήνα
  • Posted 1 εβδομάδα ago

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο/η Πεδίου και Διασύνδεσης (Αραβογαλλόφωνο/η) για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΑΒΟΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ_ΑΘΗΝΑ_19.02.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΔΑΓ 02/2021  – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΑΡΑΒΟΓΑΛΛΟΦΩΝΟΣ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II .

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Τοποθεσία