Οικονομικός Σύμβουλος – Υπεύθυνος Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

  • Σύμβαση έργου
  • Αθήνα
  • Posted 2 έτη ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ_02.04.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΟΣ  04/2021   Οικονομικός Σύμβουλος / Υπεύθυνος Φοροτεχνικών Υπηρεσιών .

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Κυριακή 11 Απριλίου 2021.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία