Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Φαρσί

  • Σύμβαση έργου
  • Αθήνα
  • Posted 4 εβδομάδες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα / Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή Φαρσί στην Αθήνα.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ_ΑΘΗΝΑ_09.04.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΦ 04/2021 .

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία