Διερμηνέας Αραβικών και Γαλλικών

  • Σύμβαση έργου
  • Αθήνα
  • Posted 2 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Αραβικών και Γαλλικών για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ_ΑΘΗΝΑ_05.02.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΑΓ 02/2021 – Διερμηνέας Αραβικών και Γαλλικών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2021 .

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία