Υπεύθυνος δωρεών φαρμάκων από ιδιώτες και κοινωφελείς φορείς

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 1 έτος ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Τίτλος θέσης: 

Υπεύθυνος δωρεών φαρμάκων από ιδιώτες και κοινωφελείς φορείς

Εργασία πλήρους απασχόλησης, Αθήνα

Αναφέρεται σε: 

Υπεύθυνο Ανάπτυξης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 

13 Δεκεμβρίου 2021

Ημερομηνία έναρξης θέσης εργασίας:

10 Γενάρη 2022

Περιγραφή οργανισμού:

Το GIVMED | Share medicine Share life είναι μια ανθρωπιστική μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην άμεση πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα φάρμακα που χρειάζονται. Η κύρια δράση μας, αφορά στην αναδιανομή φαρμάκων από κοινωνικά φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες, σε δημόσιους και κοινωφελείς φορείς, μέσω τεχνολογικών εργαλείων που έχουμε αναπτύξει.

Από το 2016, έχουμε αναδιανείμει φάρμακα συνολικής αξίας περίπου 2.700.000 ευρώ προς όφελος 136 δημόσιων και κοινωφελών φορέων. Συνολικά, τα αποτελέσματα της δράσης μας είναι πολύπλευρα, δεδομένου ότι έμμεσα μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη για την πολιτεία, οι ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αποκτούν πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα και επιπλέον, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων.

 

Σχετικά με τη θέση: 

Οι βασικές ευθύνες της/του υποψηφίου είναι η υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων σχετικών με το δίκτυο κοινωφελών φορέων.

Η συγκεκριμένη θέση, έχει υψηλό επίπεδο διάδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και συνεργάτες του GIVMED.

Η κατανόηση των σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων ειδικά στο χώρο της υγείας σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη επίλυσή τους είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της θέσης και της οργάνωσης.

 

Αρμοδιότητες: 

 1. Υλοποιεί ενέργειες για την συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου κοινωφελών φορέων.
 2. Συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις δωρεές φαρμάκων μεταξύ κοινωφελών φορέων και σε ανθρωπιστικές κρίσεις.
 3. Υποστηρίζει πολίτες στην ολοκλήρωση δωρεών φαρμάκων τους.
 4. Συνεργάζεται με μέλη της υπόλοιπης ομάδας για θέματα σχεδιασμού λογισμικού, επικοινωνίας και συνηγορίας.

Τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής της/του υποψηφίου.

 

Βασικά προσόντα:

 1. Απόφοιτος/η πανεπιστημίου (κατά προτίμηση σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, υγείας, κοινωνικής πολιτικής)
 2. Τουλάχιστον έναν χρόνο εργασιακής πείρας σχετικής με τις παραπάνω αρμοδιότητες
 3. Συμμετοχή σε οργανώσεις ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
 4. Άριστη χρήση υπολογιστών
 5. Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών

 

Δεξιότητες: 

 1. Οργανωτικές δεξιότητες για την παρακολούθηση και ομαλή υλοποίηση των δράσεων
 2. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα για την αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα, τους συνεργάτες και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη
 3. Κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, προσήλωση στην επίτευξη στόχων και επίλυση προβλημάτων
 4. Προσωπικό κίνητρο για συνεχή ανάπτυξη και αναζήτηση νέων γνώσεων

 

Η θέση αυτή προσφέρει: 

 1. Σύμβαση ορισμένου χρόνου
 2. Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με διοίκηση, marketing, πωλήσεις εστιασμένα και σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 3. Πρόσβαση σε μέντορες και δίκτυο συνεργατών στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της υγείας
 4. Φιλικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον
 5. Δυνατότητα για τηλεργασία

Η/Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει σε μια ταχεία αναπτυσσόμενη και ανεξάρτητη ομάδα. Θα συμβάλλει στην άμεση πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ανθρώπων στα φάρμακα που χρειάζονται, αποτελεσματικά και στοχευμένα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία