Υπεύθυνη/ος Marketing & Επικοινωνίας

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 1 έτος ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Οι βασικές ευθύνες της/του υποψήφιας/ου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων επικοινωνίας και marketing. Επίσης, οι ευθύνες περιλαμβάνουν το συντονισμό δράσεων, όπως οι εκδηλώσεις συγκέντρωσης φαρμάκων σε συνεργασία με φορείς της υγείας και ιδιωτικές εταιρείες. Η γνώση εργαλείων digital marketing, οι δεξιότητες επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια και την ομαδικότητα είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της θέσης και του οργανισμού.

 

Αρμοδιότητες: 

 1. Αναλαμβάνει την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας με την υποστήριξη συμβούλων και της Διευθύντριας.
 2. Διαχειρίζεται εργαλεία marketing (Mailchimp, Facebook Ads, Google Analytics κ.α.), παραγωγής περιεχομένου (π.χ. Canva).
 3. Παράγει περιεχόμενο για τα κανάλια επικοινωνίας της οργάνωσης: social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter) website, apps, newsletter.
 4. Έρχεται σε επαφή με δημοσιογράφους, συντάκτες και publishers για την προβολή δράσεων της οργάνωσης.
 5. Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας μεγάλης κλίμακας, όπως καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με προβολή σε πολλαπλά κανάλια.
 6. Οργανώνει και συντονίζει εκδηλώσεις ή δράσεις με εταιρείες, φαρμακεία και άλλους οργανισμούς.
 7. Παρακολουθεί, προσαρμόζει και αξιολογεί τους δείκτες σχετικά με το marketing, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής της/του υποψηφίου/ας.

Βασικά προσόντα:

 1. Πτυχιούχος πανεπιστημίου (κατά προτίμηση σπουδές σε marketing και/ή επικοινωνία).
 2. Προχωρημένες γνώσεις Digital Marketing.
 3. Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας σχετικής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 4. Άριστη γνώση Αγγλικών.
 5. Άριστη γνώση υπολογιστών και online tools (asana, drive, slack κ.α.).
 6. Παρακολούθηση συναφών courses και εκπαιδεύσεις θα εκτιμηθούν.

Προσωπικές δεξιότητες: 

 1. Πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ευελιξία
 2. Ανάγκη για προσωπική εξέλιξη
 3. Δημιουργικότητα και προσαρμοστικότητα
 4. Εργασία υπό πίεση
 5. Ομαδικότητα, επικοινωνία και εξωστρέφεια
 6. Κοινωνική ευαισθησία

Η θέση αυτή προσφέρει:

 1. Σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), με δυνατότητα ανανέωσης.
 2. Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις στο χώρο της υγείας, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της επικοινωνίας.
 3. Επαφή με μέντορες και δίκτυο συνεργατών στο χώρο της υγείας, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, του marketing και της επικοινωνίας.
 4. Δομημένη διαδικασία onboarding.
 5. Φιλικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.
 6. Δυνατότητα για τηλεργασία.

Η/Ο υποψήφια/ος θα συμμετάσχει σε μια ταχεία αναπτυσσόμενη και ανεξάρτητη ομάδα. Θα συμβάλλει στην άμεση πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε φάρμακα που χρειάζονται, αποτελεσματικά και στοχευμένα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησης τους μέχρι τις 5 Οκτώβρη.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία